หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว สาขาวิชาการออกแบบตกแต่งภายในและนิทรรศการ > สาขาวิชาออกแบบตกแต่งภายในและนิทรรศการ จัด “โครงการสัมมนาและปรับพื้นฐานด้านการออกแบบ ครั้งที่ ๗” ประจำปีการศึกษา 2560
สาขาวิชาออกแบบตกแต่งภายในและนิทรรศการ จัด “โครงการสัมมนาและปรับพื้นฐานด้านการออกแบบ ครั้งที่ ๗” ประจำปีการศึกษา 2560

admin ied
2018-09-06 15:53:29

สาขาวิชาออกแบบตกแต่งภายในและนิทรรศการ จัด “โครงการสัมมนาและปรับพื้นฐานด้านการออกแบบ ครั้งที่ ๗” ประจำปีการศึกษา 2560


ในวันนี้.. สาขาวิชาออกแบบตกแต่งภายในและนิทรรศการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
จัด “โครงการสัมมนาและปรับพื้นฐานด้านการออกแบบ ครั้งที่ ๗” ประจำปีการศึกษา 2560
เป็นวันสุดท้าย โดยระยะเวลาการจัดโครงการตั้งแต่ 24 กรกฎาคม 2560 ถึงวันที่ 11 สิงหาคม 2560

ภาพความประทับใจการฝึกทักษะพื้นฐานการวาดเส้น เพื่อให้นักศึกษาน้องใหม่ของสาขาการออกแบบตกแต่งภายในและนิทรรศการ มีพื้นฐานเตรียมพร้อมกับการเรียนการสอนในรายวิชาต่างๆ ด้าน Interior and Exhibition design ณ ห้องปฏิบัติการเขียนแบบ 4213 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม


ชีวิน ชินดิลกวณิช : รายงาน

สาขาการออกแบบตกแต่งภายในและนิทรรศการ : ภาพข่าว