หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว สาขาวิชาการออกแบบตกแต่งภายในและนิทรรศการ > ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชญา ครูเกษตร
ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชญา ครูเกษตร

admin ied
2018-09-06 15:54:37

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชญา

ครูเกษตร อาจารย์ประจำสาขาวิชาการออกแบบตกแต่งภายในและนิทรรศการ


คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชญา
ครูเกษตร 
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการออกแบบตกแต่งภายในและนิทรรศการ ในโอกาสที่
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการระดับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาออกแบบนิทรรศการ เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา

วรฤทัย หาญโชติพันธุ์ : รายงาน